Ett nytt och hållbart sätt att se på odling

Vår grundtanke är att jobba i samklang med, snarare än mot, naturen. Att återställa balansen i jorden, och se till att den blir full av liv, igen. Och att optimera växternas näringsupptagning på kort och lång sikt. Så att växterna vi odlar blir friska och näringsrika.

Odla Med Naturen ser på odlingssystem utifrån fem variabler; biodiversitet, markmikroliv, markkemi, markfysik och fotosyntes. Genom att mäta och analysera samspelet mellan de fem, får vi kunskap om tillståndet i odlingssystemet, och vad som krävs för att jorden och växten ska må bättre. Åtgärderna målsätts och följs upp över tid. Det innebär att Odla Med Naturen bygger en unik databank över jordhälsa och tillväxt. Mer kunskap hjälper oss på vägen mot livskraftiga jordar för växter, djur och människor.

Läs mer

Våra kundområden

Grönsektorn
Träd, buskar och perenner kan ibland få svårt att växa sig starka och motståndskraftiga i anlagda planteringar. I nybyggda områden är det inte ovanligt att marken består av hårt packade schaktmassor som sedan täcks med ett tunt lager matjord vilket gör det svårt för växter att etablera sig.

Läs mer

Yrkesodlare
Regenerativ odling handlar om att odla på ett sätt som inte utarmar jorden utan i stället kontinuerligt återskapar och förbättrar jorden och landskapet. Vi tror att regenerativ odling är vägen framåt för att skapa företag inom den gröna näringen som uppfyller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Läs mer

Aktuellt

Mission

Vi gör det möjligt att på ett nytt, målstyrt sätt Förbättra fotosyntes och skapa livskraftiga jordar, som ger friska och näringsrika växter. Odlingen ska vara i samklang med naturen och långsiktigt lönsam.

Läs mer

Mission

Rådgivning

Odla med naturen har som uppdrag att sprida kunskap om hållbar odling för att fler skall kunna implementera åtgärder i sina odlingar. Vi vill öka kunskapen om växt- och jordhälsa så att vi gemensamt kan börja bygga en mer hållbar framtid. Ökad kunskap ger ökat självförtroende och då kan den enskilda odlaren ta itu med det den behöver för att kunna göra medvetna val och planera långsiktigt.

Läs mer

Rådgivning

Analyser

För att veta vilket utgångsläge man har i sin odling och för att kunna följa effekter av olika behandlingar är det viktigt att göra regelbundna analyser. Genom att mäta var man är kan man se förändringar över tid och göra nödvändiga korrigeringar av behandlingsplaner.

Läs mer

Analyser
Kalender

Mässor och evenemang

För tillfället finns inga mässor eller evenemang inplanerade.

Referenser

Kullabergs Vingård

”Vår vingård ligger vid foten av det klippiga Kullaberg. Närheten till havet samt långa ljusa kvällar gör att vi kan…

Läs mer

Billdals trädgårdsanläggning AB

Billdals trädgårdsanläggning är ett företag som arbetar med trädgårdsanläggning i göteborgsregionen. Deras specialitet är stenarbeten med natursten. De är kända…

Läs mer

Höganäs kyrkogård

Höganäs kyrkogård anlades i samband med ett Höganäs bruksförsamling bildades 1854. Den nyare delen av kyrkogården kom till i och…

Läs mer

Möt våra eldsjälar

Läs mer

Nyhetsbrev