Analyser

För att veta vilket utgångsläge man har i sin odling och för att kunna följa effekter av olika behandlingar är det viktigt att göra regelbundna analyser. Genom att mäta var man är kan man se förändringar över tid och göra nödvändiga korrigeringar av behandlingsplaner.

Bladsaftanalyser
En bladsaftanalys visar det faktiska upptaget av näringsämnen i växten som ger viktig information om växtens hälsotillstånd. Ett optimalt och balanserat upptag av näringsämnen har en positiv effekt på växternas naturliga sjukdomsresistens men även på fruktens kvalitet, fasthet och hållbarhet.

Läs mer

Markkemianalyser
Odla med naturen använder markkemianalyser baserat på Albrechtmetoden. Balansen mellan olika näringsämnen och överskott är lika viktig som brist av näringsämnen. I en utförlig analysrapport anges de lösliga mineralnäringsämnena i jorden som finns tillgängliga under det närmaste året.

Läs mer

Mikrolivsanalyser
En mikrolivsanalys är ett sätt att mäta mängden mikroorganismer i jorden. Ett aktivt mikroliv är en förutsättning för en frisk och bördig jord. Mikrolivet i jorden påverkar också andra egenskaper i jorden som cirkulering av näringsämnen, markstruktur och genomsläpplighet av vatten.

Läs mer