Bladsaftanalyser

En bladsaftanalys visar det faktiska upptaget av näringsämnen i växten som ger viktig information om växtens hälsotillstånd. Ett optimalt och balanserat upptag av näringsämnen har en positiv effekt på växternas naturliga sjukdomsresistens men även på fruktens kvalitet, fasthet och hållbarhet.

I en bladsaftanalys anges vilka näringsämnen som finns i växtsaften. Det kan jämföras det med ett blodprov hos människor.  Näringsämnen kan flyttas mellan växtens olika delar i ledningsvävnaden (motsvarade blodådror). Vanligtvis prioriterar växten att förse nytillväxten med näring. Det innebär att när det börjar bli brist på ett ämne kan växten flytta vissa näringsämnen ifrån gamla blad till de unga bladen.

Genom att ta ett prov med bara de unga bladen och ett prov med bara gamla blad och jämföra näringsinnehållet, kan man upptäcka begynnande näringsbrist på ett mycket tidigt stadie, innan det syns på växten.

I en traditionell bladvävnadsanalys kommer en brist i näringsupptagningen att avslöjas först 4 eller 6 veckor efter att den faktiska näringsbristen uppstod. Det gör att justeringar i gödselplanen ofta kommer för sent.

En annan fördel med bladsaftanalysen är att man kan se vilka ämnen som växten faktiskt kan ta upp. Det korrelerar inte alltid med näringsinnehållet i jorden. Även om det finns gott om ett ämne i jorden innebär det inte att växten alltid kan tillgodose sig näringen. Detta hänger ofta ihop med en dålig jordhälsa och brist på ett bra mikroliv.

Under tiden man bygger upp jordhälsan kan man stärka växten med skräddarsydda bladgödslingar som är baserade på växtens faktiska näringsinnehåll. Man riskerar då inte att tillföra för mycket av något ämne vilket kan vara lika förödande för växten som en brist.

Kontakta oss för mer information och instruktioner om hur du tar prov.

Exempel på bladsaftsanalys
Exempel på bladsaftsanalys

Pris

Bladsaftanalys endast rapport (inkl. unga + gamla blad): 550 kr + frakt

Bladsaftanalys (inkl. unga + gamla blad) med medföljande bladgödslingsrecept: 1 100 kr +frakt

Kontakta oss