Markkemianalyser

Odla med naturen använder markkemianalyser baserat på Albrechtmetoden. Balansen mellan olika näringsämnen och överskott är lika viktig som brist av näringsämnen. I en utförlig analysrapport anges de lösliga mineralnäringsämnena i jorden som finns tillgängliga under det närmaste året. Den befintliga nivån av 17–18 olika ämnen anges i kg/ha samt vad som är den önskade nivån i just denna typ av jord. Rapporten visar även katjonbyteskapacitet, pH, mullhalt och proportionerna mellan katjoner i basmättnadsgraden.

Till varje analys ingår en tolkning i form av en kort beskrivande text där de största problemen med jorden belyses. Texten innehåller även förslag vad man på lång och kort sikt kan göra för att få näringsämnena tillgängliga för växterna.

För hjälp med en komplett gödslingsplan ta kontakt med oss för offert.

Det tar lång tid att balansera markkemin och oftast räcker det att göra en markkemianalys vartannat år.

Ladda ner

Exempel på kemianalys
Exempel på kemianalys

Pris

Markkemianalys 2 600 kr ex. frakt.

Kontakta oss