24 mars, 2022 | Just nu

Beskärning av Buxbom


Odla med naturen jobbar mycket med behandling av buxbom. Det finns flera angrepp som kan drabba buxbom men det allra största problemet är buxbomssot, Calonectria pseudonaviculata (tidigare Cylindrocladium buxicola). Det är en svampsjukdom som gör att bladen på plantan vissnar ner och trillar av. Sjukdomen kan sprida sig snabbt och kan leda till att hela platan dör. Genom att jobba med jordhälsan och att få igång växtens fotosyntes samt skydda mot angrepp med hjälp av kompostte kan man få buxbomen att återhämta sig igen. Vissa småbladiga sorter är dock väldigt mottagliga för smittan och har svårare att återhämta sig.

Med hjälp av beskärning i rätt tid och på rätt sätt kan man ytterligare hjälpa buxbomen att stå emot smitta. Genom att välja en sort som växer på ett sätt som stämmer överens med önskad storlek kan man undvika onödig beskärning. All beskärning innebär en stress som tillfälligt försvagar växten. Buxbom är långsamväxande och det är en av anledningarna till dess popularitet. Det gör att den håller formen trots att den inte beskärs så ofta. Det räcker med en beskärning vartannat år eller högst en gång per år.

Bästa tiden för beskärning är på vårvintern, då är smittotrycket ifrån svampsjukdomar som lägst, efter vinterns kyla. Beskärningen stimulerar även till bildning av nya skott. Täta buskar kan med fördel glesas ur för att skapa en bättre luftgenomströmning. Om bladverket snabbt kan torka upp efter regn eller bevattning minskar risken för nya angrepp. Oftast går det att klippa bort ganska stor del av grenarna utan att det påverkar formklippningen. Om det kommer in mer ljus i busken kommer det även utvecklas mer blad inne i busken.

Har man strikt formklippta buxbom och inte står ut med spretig nytillväxt på våren, kan man vänta med beskärningen tills efter vårtillväxten. Men undvik klippning mitt i sommaren eller på hösten eftersom det stimulerar till sen tillväxt och det finns en risk att plantan inte hinner invintra i tid. Under sensommaren och hösten är även tiden då buxbomssoten är som mest aktiv. Beskärning vid denna tidpunkt ökar risken att smittan sprids och beskärningen kan försvaga plantan så att den inte kan stå emot ett angrepp lika bra.

Så med det sagt är det dags att gå ut och beskära buxbomen nu!

Lycka till!