2 september, 2022 | Just nu

Branschträff för kyrkogårdspersonal (5 oktober)


Odla med naturen jobbar ofta mot kyrkogårdar, där buxbom är ett vanligt och bevarandevärt inslag, som dock tyvärr ofta drabbas av olika växtsjukdomar. Det största och kanske mest kända problemet är buxbomssot (Calonectria pseudonaviculata).

För att komma tillrätta med de utmaningar som buxbomsplanteringar kan innebära, så upprättar Odla med naturen anpassade behandlingsplaner. Det handlar om råd gällande tidpunkt av beskärning, uppförökning av motståndskraftigt växtmaterial, och inte minst metoder för att stärka växtens egna motståndskraft. Sistnämnda sker genom att optimera växtens näringsstatus. Utefter markkemianalyser, bladsaftsanalyser och mikrolivsanalyser, så ger vi rekommendationer om vad som bör tillföras marken och i vilken mängd. 

Utöver det, så har vi har även utvecklat bladgödsel specifikt för buxbom, då vissa ämnen lätt tas upp genom bladverket. För att öka andelen gynnsamt mikroliv i mark och på bladverk, så använder vi oss bl.a. av spridning av kompostte

Den 5 oktober vill vi bjuda in till en branschträff där personal som jobbar inom kyrkogårdsförvaltning får möjlighet att träffa oss, mingla och utbyta erfarenheter med varandra. Förutom att berätta om hur vi jobbar så kommer även dagen att bjuda på nyheter från plantskolans sortiment och information om vår bladgödslingsprodukt, som är skräddarsydd och framtagen baserad på resultat från våra bladsaftsanalyser av buxbom.

Läs mer om branschträffen och anmäl dig här!