2 september, 2022 | Just nu

Dagskurs i mikroskopering av mikroliv – Succé!


Den 18 augusti höll Odla med naturen för första gången en kurs där vi lärde ut hur ljusmikroskopet används för att bedöma innehållet av olika grupper av mikroorganismer i jordar, odlingssubstrat, och kompostprodukter. Det märktes att intresset var stort. Kursplatserna tog snabbt slut efter att det annonserades på hemsidan. Deltagarnas kursutvärdering var genomgående väldigt positiv, och nya tillfällen började efterfrågas kort därefter. Därför har vi nu spikat tre nya kursdatum (27/10, 24/11 & 13/12).

Begreppet jordhälsa hörs idag allt oftare i odlings- och lantbrukssammanhang. För en frisk jord, så är markbiologin av stor vikt, bl.a. för näringscirkulering, minskande av växtskadegörare och markstruktur. Det gäller även den stora mångfald av olika mikroorganismer, som vi inte kan se med blotta ögat. Odla med naturen använder dagligen mikroskopet i sitt arbete bl.a. för kvalitetskontroll av jordar, i arbete med kompostering, samt när vi utför mikrolivsanalyser åt kunder.

Strax innan nio på morgonen droppade deltagarna in, och dagen började med smörgås, kaffe och mingel. Det var en stor bredd bland deltagarna, vilket täckte in allt från yrkesodlare, trädgårdsmästare, lantbrukare, akademiker, och fritidsentusiaster med mikroskopering och mikroliv som intresse.

Föreläsningar varvades med praktiska övningar, samt ett välbehövligt avbrott för lunch vid tolv. Vi gick igenom jordens näringsväv, och de olika organismer som behövs för att på biologiskt vis frigöra näring till växter. Även mikrolivets roll inom kompostering, och hur man kan använda sig av kompostte för att uppföröka mikroliv gicks igenom.

Gunnar Sporrong från AstroSweden, expert på mikroskop, berättade om hur mikroskopet fungerar, gick igenom de olika delarna, samt hur det kalibreras på bästa sätt.

Under den praktiska delen fick deltagarna själva preparera prover. Några deltagare hade med sina egna jordar till den praktiska mikroskoperingsdelen. Två personer samsades per mikroskop, vilket gjorde att man fick mycket tid vid mikroskopet samtidigt som det gav bra diskussioner om vad man hittade. Som stöd fanns förutom de tre kursledarna att tillfråga, även kurskompendier med bilder på olika organismgrupper till hjälp. 

Innan dagen avslutades kl 15.00 med fika, gick vi också ut på fältvandring bland Splendor Plants strängkomposter, och deltagarna fick även se hur mikroliv uppförökas med komposttebryggare. Allt som allt var både deltagare och arrangörer mycket nöjda med dagen, som därför kommer att upprepas ett flertal tillfällen redan i år.

Läs mer om vårt kursutbud och vilka kurser som är på gång!