15 september, 2021 | Just nu

Inbjudan till seminarium i vinter.


Det är äntligen dags för att hålla riktiga seminarier igen!

Det första seminariet är planerat onsdagen 24 november och är en heldag om grundläggande jordhälsa. Vi går in på djupet i ämnen som markfysik, markkemi, biodiversitet, mikrolivet i marken och växternas fotosyntes. Dagen består av teori, praktiska exempel och studiebesök på Splendor Plant där vi jobbat med att implementera principerna. Det kommer även finns utrymme för diskussion och utbyte av erfarenheter mellan deltagarna. Efter den här dagen kommer du ha en god förståelse för jordhälsa och har fått flera verktyg och metoder för att förbättra jorden i din odling eller plantering.

Seminariedag nummer två är dagen efter, torsdagen 25 november, och kommer att handla om komposttebryggning. Detta kan ses som en fördjupning i ett av verktygen man kan jobba med kring jordhälsa. Man måste inte delta dag 1 för att anmäla sig till dag 2 men det är bra om man har en grundläggande förståelse för vad god jordhälsa innebär. Denna dagen kommer vara mer praktiskt inriktad och fokusera på hur man brygger ett bra kompostte samt hur, när och var man sprider kompostte.

Seminariedag nummer tre är tisdagen 7 december och kommer att handla om kompostering. Vi går igenom olika metoder för att kompostera storskaligt och småskaligt. Vilka ingående material behövs, vilka maskiner/verktyg krävs, vilka är de kritiska momenten, hur bedöms kvaliteten på komposten? Detta en dag för dig som vill ta hand om ditt organiska avfall och förädla det till en tillgång stället för avfall neb behöver hjälp att komma igång.

Vi kommer att hålla till på vackra Hotel Rusthållargården i Arild alla dagarna och vi avslutar på Splendor Plant som ligger ett par kilometer därifrån.

Hoppas du vill komma någon eller alla dagarna. Det brukar bli en uppskattad dag med nya kunskaper, nya bekantskaper och god mat!

Inbjudan till Seminarium om Jordhälsa

Inbjudan till Seminarium om Komposttebryggning

Inbjudan till Seminarium om Kompostering

Nyhetsbrev