9 december, 2020 | Just nu

Odla med naturens första webbinar


I går, tisdag, höll Odla med naturen ett webinarium om jordhälsa. Jordhälsa handlar om att ha en levande jord som kan leverera ekosystemtjänster som man kan dra nytta av i odlingen. Föreläsningen gick igenom hur fysikaliska, kemiska och biologiska faktorer i marken fungerar och samverkar. Andra ämnen som togs upp var hur man kan mäta jordhälsa och hur en bra jordhälsa kan leda till kolinlagring i marken. 

Eftersom det var första gången OMN anordnar webinarium behövdes en expertstudio och det finns på TEK i Halmstad. 

På tisdag den 15 december är det dags igen  – tillämpad jordhälsa för grönsektorn på förmiddagen och för lantbrukare på eftermiddagen.