4 oktober, 2018 | Just nu

Seminarium om buxbom och jordhälsa


Den 2 oktober hölls ett seminarium på Splendor Plant med fokus på hur man håller buxbom fri ifrån angrepp genom att förbättra jordhälsan. 18 deltagare med representanter ifrån Allerums pastorat, Höörs församling, Kulla pastorat, Höganäs församling samt Höllvikens församling var med under dagen.

Buxbomshäckar på kyrkogårdar är en del av kulturarvet och ger en tongivande karaktär. Tyvärr har många problem med angrepp av bland annat buxbomssot som gör att häckarna dör. Odla med naturen®, som är ett nytt koncept på Splendor Plant, arbetar med att stärka växter genom att förbättra jordhälsan istället för att behandla sjukdomar när de uppstår. Vi har visat att det går att rädda buxbom som angripits av buxbomssot genom att arbeta med naturen och få jorden i balans.

Dagen innehöll mycket teori om jordhälsa och om hur man kan förbättra de fyra parametrarna markkemi, mikroliv i jorden, biodiversitet och markfysik. En stor del av teorin handlade om det bortglömda men ack så viktiga mikrolivet i jorden.

Kunder som köper större volymer av kompostte kan får den levererad i just denna tank. Ida visar hur man använder utrustningen vid utvattning av kompostte hemma på kyrkogården.

Besökarna fick även se hur man brygger och sprider kompostte och hur man gör en bra kompost i stor skala.

Nils visade och berättade om produktionen av kompost i klassiskt höstväder.

Det blev en lyckad dag med många intressanta frågor och engagerade besökare som nog ser på jord på ett annat vis idag.

Fikat värmde gott vid avslutningen av dagen.