24 augusti, 2021 | Just nu

Skräddarsydda bladgödslingar i plantskolan


Under ett par års tid har vi systematiskt gjort bladsaftanalyser på flera olika växter i Splendor Plants odling. Det har varit växter både i kruka och på friland, buskar, perenner, träd, och barrväxter. Bara i år har vi skickat över 400 prover på analys. Vid flera tillfällen under växtsäsongen plockas blad tidigt på morgonen då det är som mest saftspänning i bladen. Från varje kultur plockas ett prov med de yngsta fullt utvecklade bladen och ett prov med de äldsta fortfarande vitala bladen. Bladen sorteras och packas i påsar och skickas med expressleverans till ett labb i Nederländerna och ett par dagar senare får vi resultatet.

Barr av idegran sorterade och packade i påsar.

Sedan börjar det svåra men också roliga arbetet med att försöka tolka analyserna. Eftersom det tas prov både på unga och på gamla blad kan man upptäcka brister mycket tidigare jämfört med traditionella bladsaftanalyser. Näringsämnena i växtsaften har olika förmåga att förflytta sig inom växten och om nivåerna skiljer mycket mellan unga och gamla blad kan det vara ett tecken på en brist eller ett överskott. Om vi tar magnesium som exempel så är det ett ämne som lätt flyttar sig i växten. Om det börjar bli brist på magnesium kommer växten att prioritera nytillväxten och de unga bladen. Växten kan då flytta näring ifrån de gamla bladen till de unga. Om bladsaftanalysen visar att nivåerna i de gamla bladen är mycket lägre än i de unga är det ett tecken på en begynnande brist. Mycket högre nivåer i de gamla bladen är ett tecken på överskott. Överskott av näringsämnen är ett minst lika allvarligt problem som en brist.

När tolkningen är klar och det är fastställt om det finns brister eller överskott är det dags för att ta fram ett bladgödslingsrecept. Hos odlare som bara har en gröda på ett fält är detta arbetet relativt snabbt gjort. (När man har lärt sig nivåerna av överskott och brist och vilka ämnen man skall tillsätta och i vilken mängd och vilka produkter som går att blanda med varandra och inte.) Men på Splendor Plant kan ett fält bestå av ett 20-tal arter på friland och ännu fler i krukodlingen. Det blir ett pussel att försöka få till så få olika blandningar som möjligt för att minimera antalt körningar. Det gäller att göra en blandning som gynnar majoriteten av växterna utan att det skadar de övriga.

Under hela växtsäsongen 2021 har stora delar av odlingen regelbundet fått bladgödsling och det har gett resultat. Vid något enstaka tillfälle har känsliga växter fått bladbränna. Men det är som vanligt med utvecklingsarbete två steg fram och ett steg bak och lär av dina misstag. I det stora hela har det haft en positiv effekt i odlingen. På flera växter har tillväxten ökat markant, vissa buskar och träd har vuxit två storlekar mer jämfört med det normala. Växter som normalt sätt får angrepp och bristsymptom har klarat sig mycket bättre i år. Resultatet gör att vi kommer fortsätta utvecklingen och bli ännu bättre på skräddarsydda bladgödslingar.

Bild från frilandsodlingen

Utvecklingsarbetet med att hjälpa kunder med tolkning av bladsaftanalyser och bladgödslingar pågår parallellt. Just nu håller vi på att testa en bladgödsling som är skräddarsydd för buxbom där vi hoppas på att kunna öka vitaliteten och motståndskraften hos sjuka buxbom. Under året har vi även sett positiva resultat utav skräddarsydda bladgödslingar i vinodling.