Läsvärt

Tips på läsvärda böcker och bra länkar

Vi arbetar över stor bredd när vi letar information och för oss är utmaningen att bäst förstå helheten hur ett odlingssystem fungerar. Det finns många olika vägar som kan leda till samma mål, en bättre och friskare jord som ger friska växter. De parametrar som vi följer noga i ett odlingssystem är biodiversitet, mikroliv i marken, markkemi och markfysik.

Vi har inga uttalade husgudar men lär mest av att noggrant studera de som har en kombination av väl underbyggt teoretiskt kunnande och stor praktisk odlingserfarenhet. Sedan kan källan vara böcker, hemsidor eller filmer på YouTube. Här är några tips med fokus på helhet, mikroliv och biodiversitet.

Generell överblick

Advancing Biological Farming av Gary Zimmer (Acres USA 2011)
Gary Zimmer är en legendarisk odlingskonsulent och odlare, som själv odlar ekologiskt. Han har god blick på både mikrolivet och mineralbalanseringen. Han gör kopplingarna mellan de vetenskapliga grunderna och den praktiska tillämpningen samt beskriver hur han själv odlar. Gary skiljer sig från en del andra genom att han vill ha ett högre pH i sina jordar än andra, upp mot pH 7. Han anser det gynnar framförallt bakterierna. Han och dottern har skrivit denna boken tillsammans. De har också skrivit en mer omfattande bok som heter The Biological Farmer i ny, alldeles färsk, reviderad upplaga. Den har jag ännu inte läst.

The farm as Ecosystem av Jerry Brunetti (Acres USA 2014)
Jerry var definitivt varit en föregångsman. Han var jord- och odlingskonsulent i sitt eget företag Agro Dynamics i många år. Han gick bort alldeles för tidigt i cancer strax innan jul 2014. Nästan 300 sidor packad med information. Jerry är mer öppen för begrepp och metoder som biodynamikerna använder jämför med Gary. Han skriver också mer om jordens biologi än Gary. Jerry kopplar ihop vetenskap och tillämpning på ett fantastiskt bra sätt.

Nutrition Rules av Graeme Sait
Graeme Sait har drivit mycket av utvecklingen i Australien via sitt företag Nutri-Tech Solutions. Han har många spännande produkter samt ett nyhetsbrev som man kan teckna sig för. Här kan ni också ladda hem Graemes bok som en pdf. Den är en suverän introduktion för han intervjuar ett 20-tal personer som varit viktiga för utvecklingen av ”biological farming”.
http://www.nutri-tech.com.au/

Dirt to Soil av Gabe Brown (Chelsea Green Publishing 2018)
Den fascinerande historien om hur Gabe Brown p.g.a. av flera års missväxt ofrivilligt tvingades att helt ändra sitt sätt att odla. Detta ledde han och hans familie in på en helt makalös resa till ett nytt odlingsätt: regenerativt lantbruk. Dirt to Soil delar hans historia av desperation, hopp, innovativa lösningar för bättre jordhälsa, hur man reparerar ett ekosystem och samtidigt får ett lantbruk lönsamt.

Soil health academy

Här kan man hitta intressanta webinarier och många duktiga konsulter och odlare:


Om mikrolivet i marken

Teaming with microbes av Jeff Lowenfels & Wayne Lewis (Timber Press 2010)
Ger en bra sammanfattande bild över mikrolivet i marken. Är riktad till trädgårdsägare men ger även mycket till proffsen.

USDA hemsida
På United States Department of Agriculture (USDA) hemsida finns det mycket bra information. Denna länk går direkt till artiklar om mikroliv i marken. Här hittar man också mycket under begreppet Soil Health, ett begrepp som saknas i Sverige.
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/soils/health/biology/

Elaine Ingham
Sök på henne på YouTube. Det finns många bra filmer från hennes föredrag om mikrolivet i marken.


Om biodiversitet

Här är två odlare som har kommit oerhört långt genom att öka biodiversiteten i sina odlingar. De tänjer gränserna väldigt mycket för vad man tror är möjligt men så bra blir det när man jobbar konsekvent.

Gabe Brown
Väl representerad på YouTube. Här är en bra länk att börja med:
Gabe Brown: Keys To Building a Healthy Soil

Gabe Browns egen hemsida hittar du här.

The One-Straw Revolution av Masanobu Fukuoka
En klassiker för många. Han beskriver hur han från slutet av andra världskriget och 30 år framåt ändrar sin risodling radikalt genom på ett smart sätt samodla flera kulturer och samtidigt plocka bort en massa nödiga arbetsmoment. Första halvan är mycket odling och andra halvan mer filosofi. Går att hämta som pdf.


Om fotosyntes och bladgödsling

John Kempf
En kunnig odlare och rådgivare inom regenerativ odling med stort fokus på växternas fotosyntes. Han har en blog, en podcast, webinars och han erbjuder även utbildningar.

John har startat konsultföretaget Advancing Eco Agriculture som är ett konsultföretag med 30 anställda som främst arbetar med odlare i USA. På hemsidan har de webinars och en del intressant läsning.

Många andra intressanta böcker kan beställas från förlaget Acres USA www.acresusa.com. God läsning!


Om kompostering

David Johnson
En amerikansk forskare med stort fokus på mikkrolivet i jorden som har analyserat jordar och komposter på artnivå och är framförallt känd för att ha utvecklat en komposteringsmetod som han kallar The Johnson-Su bioreactor. Det är en småskalig statisk kompost som man lätt kan bygga själv med enkla medel. Det som skiljer metoden ifrån andra är att det är en aerob kompostering som inte kräver att komposten vänds. Slutprodukten är en högkvalitativ kompost med hög koncentration av goda mikroogranismer.

Här är en instruktionsfilm om hur man enkelt bygger en egen bioreactor.