Vanliga frågor

Du hittar beställningsformulär och instruktion om hur man tar prov under respektive analys här.

Bladsaftanalys inom 1 vecka.

Mikrolivsanalys inom 2 veckor.

Markkemianalys inom 6 veckor.

Nej, i dagsläget går det endast att hämta färdigt kompostte hos oss i Jonstorp.

Kompostte skall spridas samma dag som syresättningen avbryts. Det är en färskvara med levande organismer i som kräver syre.

Ja det går att förvara kompostte ca 1 vecka i kyl men koncentrationen av mikroorganismer sjunker kraftigt. De som inte dör går i vila och måste väckas igen innan spridning.

Någonstans mellan 1–3 dygn. Det beror på utgångsmaterialet, hur mycket mat man tillsätter samt temperatur.