Om oss

Ett nytt och hållbart sätt att se på odling

Vår grundtanke är att jobba i samklang med, snarare än mot, naturen. Att återställa balansen i jorden, och se till att den blir full av liv, igen. Och att optimera växternas näringsupptagning på kort och lång sikt. Så att växterna vi odlar blir friska och näringsrika.

Odla med naturen ser på odlingssystem utifrån fem variabler; biodiversitet, markmikroliv, markkemi, markfysik och fotosyntes. Genom att mäta och analysera samspelet mellan de fem, får vi kunskap om tillståndet i odlingssystemet, och vad som krävs för att jorden och växten ska må bättre. Åtgärderna målsätts och följs upp över tid. Det innebär att Odla med naturen bygger en unik databank över jordhälsa och tillväxt. Mer kunskap hjälper oss på vägen mot livskraftiga jordar för växter, djur och människor.

Vision

Vår vision

En levande jord och friska växter.

Vår mission

Vi gör det möjligt att på ett nytt, målstyrt sätt förbättra fotosyntesen och skapa livskraftiga jordar, som ger friska och näringsrika växter. Odlingen ska vara i samklang med naturen och långsiktigt lönsam.

Vårt koncept

De allra flesta förstår värdet av rent vatten och ren luft. Få av oss tänker på jorden som täcker vårt klot. Men det borde vi. Den gör det möjligt för oss att få mat på bordet. Hela 95 procent av det vi äter har sitt ursprung i den odlingsbara jorden!

De senaste hundra åren har hälften av jordens odlingsbara jord försvunnit. Och det som finns kvar mår inte särskilt bra. Samtidigt har vi blivit dubbelt så många. Det är en ekvation som inte går ihop.

Det finns en mängd anledningar till att det ser ut som det gör. Jordbruket och dess användning av bekämpningsmedel, konstgödsel, tunga maskiner, för mycket jordbearbetning samt odling av monokulturer är några av dem. Oavsett vilket, så finns det bara en väg framåt: vi måste ta bättre hand om våra jordar och växter. Och vi måste göra det nu.

I frisk odlingsjord kryllar det av liv. Här finns bakterier, svampar, encelliga djur, nematoder, maskar, insekter och sniglar. Tillsammans utgör de ett integrerat system, där alla delar behövs och är beroende av varandra. När en del slås ut, eller förändras, påverkas hela systemet. Dessa principer har Odla med naturen tagit fasta på.

Odla med naturen är ett nytt, framgångsrikt och unikt, sätt att se på odling. Hela grundtanken är att jobba med, snarare än mot, naturen. Att återställa balansen i jorden, och se till att den blir full av liv, igen. Och att optimera växternas näringsupptagning på kort och lång sikt. Så att växterna vi odlar blir friska och näringsrika.

Odla med naturen ser på odlingsjorden utifrån fem variabler; biodiversitet, markmikroliv, markkemi, markfysik och fotosyntes. Genom att mäta och analysera samspelet mellan de fem, får vi kunskap om tillståndet i den aktuella odlingsjorden, och vad som krävs för att jorden och växten ska må bättre. Åtgärderna målsätts och följs upp över tid. De kontinuerliga mätningarna innebär att Odla med naturen har en unik databank över jordhälsan och tillväxt.

Odla med naturen förenar ny spjutspetskunskap med beprövade metoder. Resultatet är odlingar som är såväl ekonomiskt, som ekologiskt, hållbara. Livskraftiga jordar för växter, djur och människor.

Vår mission

Möt våra eldsjälar

Läs mer