Historia

Odla med naturen är en del av Splendor Plant som är ett familjeföretag som sedan 60-talet vuxit fram till att bli Nordens största plantskola. Här arbetar vi utifrån synsättet att odla så bra vi kan – för våra kunder, våra medarbetare och miljön. Hållbarhet i alla led driver oss ständigt att utvecklas och tänka i nya banor.

Det hållbara synsättet genomsyrar allt vi gör och alla beslut vi tar. Vi utvecklar ständigt vår odlingsteknik för att få den ännu mer miljövänlig och komposterar för att uppnå ett slutet ekosystem.

Nils Andersen är Splendor Plants VD och äger företaget tillsammans med sina bröder Bo och Sven.  Under Nils 40 år i branschen har han provat mycket, en del har fungerat, en del har resulterat i nya frågeställningar. Några viktiga pusselbitar föll på plats när han läste australiensaren Graeme Saits bok ”Nutrition rules”. Detta öppnade dörren för ett nytt sätt att tänka kring odling, jord och växter. Det traditionella sättet att gödsla odlingar kanske inte var det bästa och kunde till och med vara skadligt för våra jordar. Sökandet efter mer kunskap i ämnet fortsatte ut i världen hos experter och odlare som nått framgångsrika resultat utan att gå den konventionella vägen. 2011 började arbetet med att balansera markkemin i Splendor Plants odlingar enligt Albrechtmetoden, som G. Sait beskriver i sin bok.

Nästa viktiga pusselbit var att förstå vikten av ett rikt mikroliv i marken för att växterna skall kunna ta upp näring. 2015 drog Nils i gång projektet att kompostera för att få ett slutet cirkulärt system. Det organiska avfallet förädlas och blir till en rik kompost med mikroliv och humus. Många pratade om vikten av ett bra mikroliv i jorden men ingen kunde svara på exakt vad det innebär och hur man vet när det finns ett bra mikroliv i marken. Elaine Ingham, en amerikansk mikrobiolog kunde bidra med att fylla i luckorna kring vad ett bra mikroliv innebär och hur man mäter det på ett relativt enkelt sätt med hjälp av mikroskop. Hennes utbildningar gav verktygen som behövdes för att se om de åtgärder som togs i odlingen hade någon positiv effekt på mikrolivet. Strax därefter påbörjades arbetet med att analysera jorden och komposterna på mikroliv och på så sätt mäta effekten av olika behandlingar på Splendor Plant.

Ett sätt att snabba på uppbyggnaden av ett rikt mikroliv i jorden är med hjälp av kompostte. Det visade sig svårt att få tag på bra komposttebryggare i Europa. 2017 kom de första komposttebryggarna med en container ifrån USA och det började bryggas kompostte i större skala. Sedan dess får alla växter i odlingen en dos av kompostte med jämna mellanrum. Samma år registrerades varumärket Odla med naturen® med ambitionen att sprida kunskap vidare ut i landet.

Utvecklingen och sökandet efter ny kunskap fortsätter ständigt. Och källorna till kunskap är många. En viktig källa är John Kempf, som är en mycket kunnig odlare och rådgivare i USA. Han ledde in på ett spår som har gett ökad kunskap kring vikten av en komplett fotosyntes och att växten tar upp näring i rätt form. Under 2019 började arbetet med att systematisk ta bladsaftanalyser för att se vilka näringsämnen växterna faktiskt tar upp. Analyssvaren ligger till grund för att göra skräddarsydda bladgödslingar. Det pågår utveckling på detta område och vi ser en stor potential att kunna få igång växternas fotosyntes med hjälp av bladgödsling.

Från att ha varit ett frö av intresse som grodde i Nils huvud är nu Odla med naturen® en egen avdelning där arbetet kretsar kring rådgivning, analyser, utbildning och utveckling inom hållbar odling.

Mycket av arbetet går ut på att skapa balans i systemen och återgå till att låta naturen göra jobbet i så stor utsträckning som möjligt. Att se varje odling som ett ekosystem där alla bitar måste fungera för att få ett optimalt resultat är nyckeln. Oavsett om det handlar om ett frö i en kruka, ett fält med jordbruksgrödor, en perennrabatt eller ett fruktträd så är processerna i systemen desamma. Det som skiljer dem åt är vilka verktyg och resurser vi har att arbeta med för att skapa optimala förhållanden för växten. Genom att stärka växterna blir de motståndskraftiga och starka vilket leder till större skördar och minskad användning av bekämpningsmedel och syntetiska näringsämnen.

Låt oss se vad nästa steg i utvecklingen blir.