Våra eldsjälar

Medarbetarna på Odla med naturen har lite olika bakgrund och erfarenheter med sig i bagaget. Tillsammans har de erfarenhet ifrån plantskolor, lantbruk, anläggning, skötsel i park och trädgårdar, labbverksamhet, konstruktion, design, forskning med mera. Den gemensamma faktorn är ett genuint intresse för växter och hållbar odling samt ett driv för utveckling och förändring till det bättre.

VD och grundare av Odla med naturen

Nils Andersen

 Mitt motto har alltid varit att om man ska göra något så ska man göra det rejält, annars kan man lika gärna strunta i det. Men det har förstås inte inneburit att man alltid har tagit den enkla vägen.

Odla med naturen bygger på ett helt nytt och hållbart sätt att odla proaktivt genom att bygga växter starkare från grunden. Vi är en av få aktörer i Europa som mäter markmikroliv och kan ta fram en åtgärdsplan för att återställa balansen i jorden.

 Inom denna bransch är uthållighet a och o. Det krävs också en nyfikenhet och en envishet, att inte ge upp. Belöningen får man när man ser att företaget växer, människorna på företaget växer och växterna växer.

Telefon: 042-37 33 82
E-post: nils.andersen@splendorplant.se

Nils Andersen
Rådgivare – Kyrkogårdar & anläggare

Ida Larzenius

”Jag arbetar med att ta fram behandlingsplaner till kunder inom grönsektorn. Min största kundgrupp är kyrkogårdar och parker som har problem med buxbom. Jag jobbar även en hel del med utveckling inom olika områden. Det kan vara att ta fram utrustning för att sprida kompostte, skapa arbetsflöden och rutiner, förbättra kompostterecept, utvärdera preparat, jobba med bladgödselblandningar med mera.

Det roligaste med att jobba här är variationen i arbetet och att teori omvandlas till praktik relativt snabbt. Vi har en hel plantskola att testa teorierna på. Det är givande att ständigt få ta del av ny kunskap och fortsätta utvecklas. Det är även viktigt för mig att känna att arbetet vi gör bidrar till en mer hållbar framtid.”

Telefon: 070- 346 45 15
E-post: ida.larzenius@odlamednaturen.se

Ida Larzenius
Malena Larsson

Malena Larsson

”Min huvudsakliga arbetsuppgift på Odla med Naturen är Mikrolivsanalytiker. Jag har 11 års erfarenhet som Biomedicinsk analytiker på sjukhuslaboratorium, vilket ger en fördel i mitt arbete här då många analysmetoder kan appliceras inom båda områdena. När tjänsten som Mikrolivsanalytiker blev ledig här på Odla med Naturen insåg jag att detta var en perfekt kombination av mina intressen; natur och växter och att få analysera dem! Jag tror att jorden fungerar på samma sätt som kroppen; tillför vi bra mat och bygger en stabil grund får vi hälsosamma och motståndskraftiga individer vilket ger ett hållbart samhälle.

Det jag tycker är roligast och ser fram emot mest är att få använda erfarenheter och kunskaper inom ett område som ligger helt rätt i tiden men som fortfarande är ganska outforskat. Vi arbetar med naturen vilket gör mig ödmjuk, samtidigt som det ligger en otrolig utmaning i att försöka förstå sambanden. Ser fram emot att kanske kunna bidra med något på den vägen så vi får en bättre förståelse och ett mer hållbart sätt att leva.”

Telefon: 076-880 21 21
E-post: malena.larsson@odlamednaturen.se

Malena Larsson
Rådgivare – Kommuner & yrkesträdgårdsodling

Karl-Johan Fabó

”Jag är rådgivare mot kommuner, parker och yrkesmässig trädgårdsodling. Utifrån jordprov, mikrolivsanalyser och bladsaftanalyser hjälper jag kunder att ta fram behandlingsplaner. Detta för att understödja ett regenerativt förhållningssätt till odling och trädgård där markhälsa och friska växter är i fokus.

Det är roligt att ha ett ben i det teoretiska där det gäller att hålla sig uppdaterad med ny kunskap och nya rön inom hållbart odlande, och att dessutom ha det andra benet i det praktiskt tillämpbara. Att arbeta med odlingssystem som strävar mot att vara mer i samklang med våra naturresurser samt att understödja återuppbyggnad av markhälsa, vilket är några av våra ödesfrågor känns väldigt givande.”

Telefon: 076- 880 21 31
E-post: karl-Johan.fabo@odlamednaturen.se

Karl-Johan Fabó
Kompostansvarig

Jaime Santos

”Mitt jobb på Odla Med Naturen är kompostering, det innebär kontroll av råmaterial som vi använder i vår kompost och att få fram produkten som vi behöver. Jag är ansvaring för att hela kompostprocessen ska ske på bästa sätt.

Det bästa och roligast här för mig är att göra olika jobb under dagen, och allt nytt man lär sig nästan varje dag är inspirerande, och all kunskap som finns i gänget gör vi det bästa för att hjälpa naturen.”

Telefon: 070-345 37 80
E-post: jaime.santos@odlamednaturen.se

Jaime Santos