Optima Root

I produkten Optima Root är viktiga växtnäringsämnen kombinerade med biostimulanter, för att gynna växters rottillväxt och skottutveckling

Produkten innehåller substanser från sjögräs som bland annat gör växten mer motståndskraftig vid olika typer av stressfaktorer. Humussyran i produkten gör att upptaget av de näringsämnen som finns i produkten (kväve, fosfor, kalium och mikronäringsämnen) optimeras, vilket gynnar rottillväxt.

Pris: 1595 :-