Root & Shoot

Root & Shoot ™ främjar kraftfull rottillväxt och skottutveckling och kan användas för att snabbare etablering efter omplanteringv. Denna produkt kan också användas som ett mycket effektivt ”räddningsmedel” under tider av stress (frost, hagelskador, värme, vind, omplantering etc). Root & Shoot ™ har visat sig vara ett värdefullt verktyg för att främja en kraftig skottutveckling i alla grödor.

Pris: 4595 :-