Höganäs kyrkogård


Höganäs kyrkogård anlades i samband med ett Höganäs bruksförsamling bildades 1854. Den nyare delen av kyrkogården kom till i och med att Höganäs blev egen församling 1919. Här finns tydliga kvarter för både urngravar och kistgravar. Kvarteren ligger vackert inramade med olika häckplanteringar. Centralt ligger minneslunden från 1964 ritad av trädgårdsarkitekten Sven-Ingvar Andersson. Den ellipsformade lunden påminner om den stora handen människan får vila i efter uppbrottet från detta jordeliv. Kyrkogården är mycket uppskattad av besökare och har utsetts till Sverige vackraste kyrkogård.

Kyrkogården är ca 3 hektar stor och 5 anställda jobbar med skötseln och ser till att kyrkogården fortsätter vara en av Sverige vackraste. Peter Andersson är arbetsledare och beskriver det är en unik arbetsplatsen där det finns uttalat ifrån ledningen att ”här stressar vi inte”. Det roligaste med arbetet är att ta hand om växtligheten och människorna man träffar. Det mest utmanade med arbetet är kollegorna, säger Peter med glimten i ögat.

Det jobbas mycket kring hållbarhet på kyrkogården. Inga gifter är tillåtna på kyrkogården, vilket innebär att ogräsbekämpning sker mekaniskt eller med hetvatten. Det används bara batteridrivna verktyg istället för bensindrivna. Det ger en bättre arbetsmiljö och sliter mindre på hörsel, kropp och miljö.

Blir det hållbart blir det billigt, man sparar både pengar och miljö.” menar Peter.

Första kontakten med Odla med naturen var 2018 när personalen på kyrkogården blev inbjudna att delta i ett seminarium om buxbom och jordhälsa. Likt många andra kyrkogårdar i Sverige hade de problem med en del av buxbomshäckarna som inte mådde bra. 2019 påbörjades behandlingen av de risiga häckarna med kompostte, kompost och bladgödsling. Vissa av häckarna svarade direkt påbehandlingen och började skjuta nya skott. medan andra har haft svårare att repa sig. Men i det stora hela är häckarna grönare och friskare nu.

Samarbetet med Odla med naturen har lett till ett annat tänk kring jord. Man tänker mer långsiktigt och ser värdet i att jordförbättra istället för att slänga pengar på att gödsla jorden för att klara säsongen. När man förstår helheten på en ekosystemnivå blir det lättare att att utnyttja resurserna som finns på plats till exempel genom att flisa vedartat material som sedan lägga ut i planteringarna. Det finns även planer på att kompostera växtavfall men tiden har inte riktigt räckt till ännu. Vid nyplantering
jordförbättrar man med kompost och lavamjöl.

Vi upplever att samarbetet med Odla med naturen har fungerat hur bra som helst och kan rekommendera tjänsterna till andra kyrkogårdar och parker.” avslutar Peter.