Tjänster

Odla med naturen har upphört med konsultation och försäljning av tjänster.

Rådgivning
Vi erbjuder rådgivning till alla sorters odlingssystem. Oavsett om du odlar små sticklingar i växthus, prydnadsväxter i en park eller produktionsgrödor så är principerna desamma.

Läs mer

Behandlings- / Rådgivningspaket
Odla med naturen gör kompletta paket som oftast sträcker sig över en växtsäsong. I samråd med kunden tas det fram en plan för gödsling och behandlingar för att förbättra jorden och stärka växterna.

Läs mer

Seminarier / Utbildningar
Vi håller regelbundet seminarier och webinarier inom olika ämnen som rör hållbar odling. Till exempel: Jordhälsa, Buxbom & Jordhälsa, Kompostering, Komposttebryggning.

Läs mer

Föreläsningar
Odla med naturen vill dela kunskapen om hållbar odling, växt- och jordhälsa, kompostering, kompostte och regenerativt jordbruk så att fler börjar lägga om sina odlingar.

Läs mer