Tjänster

Odla med naturen erbjuder olika typer av tjänster inom hållbar odling och jordhälsa för att hjälpa dig med din odling.

Rådgivning
Vi erbjuder rådgivning till alla sorters odlingssystem. Oavsett om du odlar små sticklingar i växthus, prydnadsväxter i en park eller produktionsgrödor så är principerna desamma.

Läs mer

Behandlings- / Rådgivningspaket
Odla med naturen gör kompletta paket som oftast sträcker sig över en växtsäsong. I samråd med kunden tas det fram en plan för gödsling och behandlingar för att förbättra jorden och stärka växterna.

Läs mer

Seminarier / Utbildningar
Vi håller regelbundet seminarier och webinarier inom olika ämnen som rör hållbar odling. Till exempel: Jordhälsa, Buxbom & Jordhälsa, Kompostering, Komposttebryggning.

Läs mer

Föreläsningar
Odla med naturen vill dela kunskapen om hållbar odling, växt- och jordhälsa, kompostering, kompostte och regenerativt jordbruk så att fler börjar lägga om sina odlingar.

Läs mer