Behandlings- / Rådgivningspaket

Odla med naturen gör kompletta paket som oftast sträcker sig över en växtsäsong. I samråd med kunden tas det fram en plan för gödsling och behandlingar för att förbättra jorden och stärka växterna. Behandlingarna anpassas efter kundens förutsättningar och det ingår alltid support och rådgivning.

Första steget är att analysera utgångsläget och därefter göra upp en plan som passar i den specifika odlingen. I slutet av växtsäsongen görs uppföljande analyser för att utvärdera och avgöra om fler åtgärder kommer att krävas följande växtsäsong.

Exempel på vad som kan ingå i paketen:

  • Rådgivning
  • Kundbesök
  • Skötselplan
  • Gödselmedel och växtstärkande preparat i anpassade mängder utifrån behov
  • Kompostte bryggt för att förbättra er jord och skydda växterna
  • Uthyrning av utrustning för spridning av kompostte
  • Bladsaftanalyser
  • Mikrolivsanalyser
  • Markkemianalyser

Pris enligt offert. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss