Seminarier / Utbildningar

Jordhälsa för kyrkogårdsförvaltningar

En god jordhälsa är grunden till ett välfungerande odlingssystem och friska växter. Odla med naturen bjuder in till en kurs i jordhälsa för kyrkogårdsförvaltningar!

Det här är en återkommande och populär heldagskurs som på ett brett, men fördjupande sätt undersöker jordhälsa ur flera olika perspektiv. Vi utgår från odlingens fem huvudparametrar; biodiversitet, mikroliv i marken, markkemi, markfysik och fotosyntes. Genom att analysera dessa parametrar med hjälp av olika instrument och tillvägagångssätt får vi en insikt i hur jorden mår. Kursen växlar mellan teori och praktiska moment ute i fält.

På Odla med naturen® har vi flera års erfarenhet av att utveckla behandlingsplaner och konsultera kyrkogårdar i frågor som rör jordhälsa och buxbomsproblematik. I kursen kommer vi att visa hur man med enkla metoder, som med tillförsel av kompostte och bladgödsling, kan öka den och samtidigt stärka och förebygga växternas motståndskraft mot patogener. Kursen vänder sig till er som jobbar inom kyrkogårdsförvaltningen. 

Kursinnehåll:

  • Viktiga parametrar: Markkemi, markfysik, biodiversitet, mikroliv och fotosyntes.
  • Jordförbättrande åtgärder – kompost, kompostte, och bladgödsling m.m.
  • Mätning, analyser och uppföljning. För att uppnå rätt resultat måste man mäta och följa upp. Vi visar hur vi går tillväga på Odla med naturen i vårt labb och ute på fält.
  • Besök i Splendor Plants frilandsodling och storskaliga strängkompost.

2:a december 2022: Info och anmälan (3 000 kr + moms)

Dagskurs i mikroskopering av mikroliv

Denna kurs vänder sig till dig som har ett genuint intresse för jordhälsa, eller vill ha kunskap om hur du kvalitetskontrollerar din kompost eller ditt kompostte. Kursen baserar sig på Dr. Elaine Inghams forskning – grundare till Soil Food Web School. Ingham har varit en föregångare under många år för hur man, genom att tillföra mikroliv, kan förbättra våra odlingsjordars hälsa och skapa motståndskraftiga växter som står emot olika sjukdomar och angrepp. Det finns olika funktionella grupper av mikroliv. Gemensamt för dessa är att de lagrar och omvandlar näring till former som växterna kan ta upp. Det finns även en del organismer som kan ses som indikatororganismer, vilka kan avslöja om det tex börjar bli syrefattigt i jorden.

Du kommer ha tillgång till mikroskop under kursdagen, och vi kommer att titta på olika preparat såsom kompost, kompostte och jordar. Du kommer få möjlighet att undersöka och identifiera olika organismer. Dagen bjuder på både praktik och teori, samt såklart frukost, lunch och fika. Välkomna!

Tre nya datum för mikroskoperingskurs av mikroliv är satta för 2022:
27:e oktober 2022: Info och anmälan (2 900 kr + moms)
24:e november 2022: Info och anmälan (2 900 kr + moms)
13:e december 2022: Info och anmälan (2 900 kr + moms)


Vi håller regelbundet seminarier och webinarier inom olika ämnen som rör hållbar odling.

Till exempel:

  • Jordhälsa
  • Buxbom & Jordhälsa
  • Kompostering
  • Komposttebryggning
  • Mikroskopering av mikroliv

Seminarierna är vanligtvis en hel- eller halvdag med föreläsningar och fältbesök, mat och dryck inkluderat. Det brukar vara mycket uppskattat. Det är en möjlighet att bredda sina kunskaper men även en plattform för att möta andra odlare och för att dela erfarenheter.

Webinarierna brukar vara max 3 timmar per gång, med regelbundna pauser, eftersom det blir svårt att hålla fokus på en skärm under längre tid. Under coronapandemin är webinarier det enda alternativet men vi kommer nog att fortsätta även längre fram eftersom det ger fler människor en möjlighet att delta utan att behöva resa långt.

Håll utkik i vår kalender för att se när nästa seminarium är planerat.

Kontakta oss