Seminarier / Utbildningar


Vi håller regelbundet seminarier och webinarier inom olika ämnen som rör hållbar odling.

Till exempel:

  • Jordhälsa
  • Buxbom & Jordhälsa
  • Kompostering
  • Komposttebryggning
  • Mikroskopering av mikroliv

Seminarierna är vanligtvis en hel- eller halvdag med föreläsningar och fältbesök, mat och dryck inkluderat. Det brukar vara mycket uppskattat. Det är en möjlighet att bredda sina kunskaper men även en plattform för att möta andra odlare och för att dela erfarenheter.

Webinarierna brukar vara max 3 timmar per gång, med regelbundna pauser, eftersom det blir svårt att hålla fokus på en skärm under längre tid. Under coronapandemin är webinarier det enda alternativet men vi kommer nog att fortsätta även längre fram eftersom det ger fler människor en möjlighet att delta utan att behöva resa långt.

Håll utkik i vår kalender för att se när nästa seminarium är planerat.

Kontakta oss