Kundområden

Odla med naturen jobbar med hållbar odling och riktar sig till alla företag som arbetar med odling och växter i någon form. Vi har mer erfarenhet inom vissa områden men tar oss gärna an nya utmaningar. Kontakta Odla med naturen med din problematik även om din verksamhet inte passar in i något av kundområdena nedan.

Våra kundområden

Grönsektorn
Träd, buskar och perenner kan ibland få svårt att växa sig starka och motståndskraftiga i anlagda planteringar. I nybyggda områden är det inte ovanligt att marken består av hårt packade schaktmassor som sedan täcks med ett tunt lager matjord vilket gör det svårt för växter att etablera sig.

Läs mer

Yrkesodlare
Regenerativ odling handlar om att odla på ett sätt som inte utarmar jorden utan i stället kontinuerligt återskapar och förbättrar jorden och landskapet. Vi tror att regenerativ odling är vägen framåt för att skapa företag inom den gröna näringen som uppfyller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Läs mer