Grönsektorn

Träd, buskar och perenner kan ibland få svårt att växa sig starka och motståndskraftiga i anlagda planteringar. I nybyggda områden är det inte ovanligt att marken består av hårt packade schaktmassor som sedan täcks med ett tunt lager matjord vilket gör det svårt för växter att etablera sig. På många av våra kyrkogårdar mår buxbomshäckar dåligt efter många år i ogynnsamma förhållanden. I städerna har flera av våra träd för små planteringsytor och lever under extrema förhållanden.  Felaktig skötsel i perennplanteringar kan leda till urlakning av näring och en försämrad jordstruktur. Detta leder till sjuka växter som får angrepp av insekter, dåligt tillväxt och de uppfyller inte de estetiska kraven. Växter som mår dålig ger även kraftigt minskade ekosystemtjänster.

Vi kan hjälpa er att vitalisera växter och jord, i parker, på kyrkogårdar, stadplanteringar genom att förbättra jorden och tillföra liv. Samtidigt stärks växterna genom att få i gång fotosyntesen så att de kan återhämta sig och bli vackra och livskraftiga igen.

Har ditt företag hand om växter som lider av sjukdomsangrepp eller insektsangrepp eller har växterna inte den tillväxt och friska utseende som ni önskar? Hör av dig till oss så skall vi göra vad vi kan för att hjälpa er.

Kontaktuppgifter

Siri Larsson
Rådgivare
070-820 79 24
siri.larsson@odlamednaturen.se

Tjänster

Odla med naturen erbjuder olika typer av tjänster inom hållbar odling och jordhälsa för att hjälpa dig med din odling.

Läs mer

Tjänster

Analyser

För att veta vilket utgångsläge man har i sin odling och för att kunna följa effekter av olika behandlingar är det viktigt att göra regelbundna analyser. Genom att mäta var man är kan man se förändringar över tid och göra nödvändiga korrigeringar av behandlingsplaner.

Läs mer

Analyser