Yrkesodlare

Regenerativ odling handlar om att odla på ett sätt som inte utarmar jorden utan i stället kontinuerligt återskapar och förbättrar jorden och landskapet.  Vi tror att regenerativ odling är vägen framåt för att skapa företag inom den gröna näringen som uppfyller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Upplever du problem med markpackning, dålig struktur eller stående vatten på vintern? Har du problem med jordburna växtsjukdomar eller högt tryck av växtskadegörare? Vill du ha beslutsstöd för att använda mellangrödor och gröngödsling? Vill du försäkra dig om att maten du producerar har ett högt näringsinnehåll?

Eller vill du överlag skapa ett mer hållbart system, friskare jordar, minska ditt beroende av inköpt gödsel och höja mullhalten? Oavsett motivationen så krävs det ett helhetsperspektiv över odlingssystemet för att komma fram till vilka förändringar som krävs.

Kontakt
Odla med naturen har upphört med konsultation och försäljning av tjänster till yrkesodlare.

Tjänster

Odla med naturen erbjuder olika typer av tjänster inom hållbar odling och jordhälsa för att hjälpa dig med din odling.

Läs mer

Tjänster

Analyser

För att veta vilket utgångsläge man har i sin odling och för att kunna följa effekter av olika behandlingar är det viktigt att göra regelbundna analyser. Genom att mäta var man är kan man se förändringar över tid och göra nödvändiga korrigeringar av behandlingsplaner.

Läs mer

Analyser